SŠIC v prestížnom European SportsTech Report 2021

Naše združenie SŠIC sa vďaka svojim aktivitám a zapojeniu sa do medzinárodných organizácií venujúcich sa inováciám v športe (SportsTech) dostalo ako jediný subjekt zo strednej a východnej Európy, do prestížneho “European SportsTech Report 2021”. Zaradili sme sa tak do zoznamu, spolu s podobnými iniciatívami, z krajín, ktoré výrazne viac podporujú inovácie, nielen v športe a pokladajú ich za dôležitú šúčať nielen z pohľadu športu, ale aj hospodárstva.

Tento každoročný report má za cieľ mapovať ekosystém segmentu SportsTech v Európe.

Nájdete v ňom napríklad zaujímavé fakty a čísla z prostredia o vývoji investícií do tohto segmentu, o najaktívnejších krajinácha mestách, popredných sektoroch a nakoniec o zaujímavých startupoch v SportsTech oblasti.

V tomto reporte sa autori taktiež venujú trendom a dôležitým udalostiam v segmente.

V neposlednom rade tu v reporte nájtdete aj prehľad o ceklom ekosystéme v oblasti inovácií v športe. Prehľad hlavných investorov, akcelerátorov a iniciatív, či už z prostredia klubov, líg, federácií, ale aj inovačných iniciatív, akou je aj naše SŠIC.

Ak by ste chceli dozvedieť viac info napíšte nám.

Ak by ste sa chceli pridať k našej iniciatíve inovácií v športe na Slovensku, radi Vás privítame medzi nami.