Blog

Webinar č.1

Úvod do problematiky internetu vecí a digitálnych nástrojov na rozvoj športu. Priblíženie pojmu čo je Internet vecí (Internet of things – IoT) a ako jeho nástroje využiť v športe, vzdelávaní a práci s mládežou s cieľom podporiť aktívny pohyb mládeže.