Blog

Aktuálne inovačné SportsTech projekty členov klastra

1. NINE Sport s.r.o. Vývoj a tvorba aplikáciu Health Profile, healthprofile.digital

Web aplikácia vyvinutá pre spracovanie zdravotno-výkonnostných parametrov športovcov.

Pomocou  aplikácie sa zásadným spôsobom mení manažment prípravy športovcov v princípe zvyšovania výkonnosti a znižovania rizika zranení. Inovatívny produkt je vhodný pre amatérsky aj vrcholový šport. Cieľovou skupinou sú individuálni tréneri, fitness a fyzio centrá, športové organizácie, kluby, mládežnícke akadémie, zdravotnícke zariadenia a školy. Aplikáciu používajú športovci doma aj v zahraničí (futbal, fitness, thajsky box, hokej, plávanie). Po Slovensku a Českej republike sa sústreďujeme na nemecký a rakúsky trh.

2. SPORT HOTELING spol. s r.o. , Projektový zámer „ Integrované inovačné centrum Smart pokročilých technológií“

V dôsledku nárastu IoT trhu rastie dopyt a potreba pre nasadzovanie a  customizáciu  IoT riešení a systémov v priemysle, službách v súkromnom aj vo verejnom sektore. Nevyhnutnou podmienkou je príprava ľudských zdrojov na adaptácií a customizáciu systémov a riešení IoT pre konkrétne aplikačné riešenia. Projektový zámer rieši návrh rozvoja znalostnej ekonomiky v segmente vnesených IoT riešení.

3.PAYSYs.r.o., Vývoj a tvorba aplikácie na management organizácií, www.paysy.sk

Web aplikácia vyvinutá pre riadenie športových klubov a organizácií, ktoré vyberajú poplatky od svojich členov. Aplikáciu dnes využíva viac ako 300 organizácií (športové kluby z 22 rôznych športových odvetví, iné organizácie organizujúce voľnočasové aktivity detí a mládeže, záujmové združenia (záhradkári, policajti a pod) organizácie organizujúce letné tábory, jazykové školy atď. )

 

Riadiť športový klub nie je nič jednoduché. Mať pod kontrolou financie je kritickou oblasťou fungovania každej športovej organizácie. Popri tom sledovanie dochádzky, plánovanie tréningov, kempov a iných činností je tiež dôležité. Nehovoriac o efektívnej komunikácii s členmi prípadne rodičmi. Všetky tieto činnosti pritom zaberajú množstvo času, ktorý by manager klubu radšej venoval samotnej športovej činnosti. Webová aplikácia PaySy pomáha v tých najdôležitejších oblastiach riadenia klubu. Moderne. Jednoducho. Prehľadne. Na jednom mieste.

 4. PAYSY s.r.o. , Vývoj a tvorba online systému na vyúčtovanie dotácií , www.paysy.sk

Online dotačný systém – Systém na management dotácií, vhodný pre samosprávu, verejné inštitúcie, športové zväzy a iné subjekty, poskytujúce dotácie. Všetko v jednom. Management dotácií. Online vyúčtovanie. Analytika.

  • Elektronická podoba Zjednodušená administratíva online
  • Ušetrenie nákladov na tlač papierov, poštovného a pod.
  • Kontrola dát v reálnom čase, nie ex post –
  • schválenie, neschválenie , na doplnenie
  • Štruktúra oprávnených výdavkov vždy aktuálna podľa požiadaviek MŠVVaŠ