Author: Roman Krajniak

V Bučanoch sa na festivale Inofest veľa hovorilo o inováciách. Predstavitelia SŠIC prispeli svojou troškou a hovorili o inováciách v oblasti športu. SportsTech oblasť je pre mnohých veľkou neznámou. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo bolo založené Slovenské športové inovačné centrum.  Vystupovaním na konferenciách...

Zástupcovia Slovenského športového inovačného centra (Martin Benko a Roman Krajniak) vystúpia na podujatí organizovanom Fakultou Managementu UK v rámci projektu Endurance - Budovanie podnikateľských kapacít pre šport. Témou prednášky bude Inovačné podnikanie v športe. Projekt ENDURANCE je zameraný na prepojenie podnikania a športu a budovanie podnikateľských...

Slovenské športové a inovačné centrum sa postupne transformuje na klastrovú organizáciu. V júli 2022 sa prihlásilo do národné hodnotenia výkonnosti klastrov, kde sa posudzuje úroveň a výkonnosť klastrov. Na Slovensku zastrešuje Národné hodnotenie výkonnosti klastrov (NHVK), na základe poverenia Ministerstva hospodárstva SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). V...

1. NINE Sport s.r.o. Vývoj a tvorba aplikáciu Health Profile, healthprofile.digital Web aplikácia vyvinutá pre spracovanie zdravotno-výkonnostných parametrov športovcov. Pomocou  aplikácie sa zásadným spôsobom mení manažment prípravy športovcov v princípe zvyšovania výkonnosti a znižovania rizika zranení. Inovatívny produkt je vhodný pre amatérsky aj vrcholový šport. Cieľovou skupinou sú...

Digitálne nástroje na rozvoj športu Využívanie digitálnych technológií a nástrojov v športe neustále rastie. Digitalizácia, s čoraz väčším dopadom, predstavuje hnaciu silu rozvoja športu. Výraznou mierou sa podieľa na tom, ako sa šport vykonáva, sleduje a organizuje. Z pohľadu inovácií, investícií a biznisu sa pre túto...

"Lisboa Call on Sport Innovation" je prezentovaná ako jedna z kľúčových priorít portugalského predsedníctva Rady Európskej únie 2021. Uznáva potrebu podporovať kooperatívny a zosúladený prístup medzi štátmi, verejnými a súkromnými inštitúciami, športovým hnutím a všetkými príslušnými zainteresovanými stranami.  Slovenské športové inovačné centrum, ktoré je platformou na...

Naše združenie SŠIC sa vďaka svojim aktivitám a zapojeniu sa do medzinárodných organizácií venujúcich sa inováciám v športe (SportsTech) dostalo ako jediný subjekt zo strednej a východnej Európy, do prestížneho "European SportsTech Report 2021". Zaradili sme sa tak do zoznamu, spolu s podobnými iniciatívami, z...