Author: Roman Krajniak

1. NINE Sport s.r.o. Vývoj a tvorba aplikáciu Health Profile, healthprofile.digital Web aplikácia vyvinutá pre spracovanie zdravotno-výkonnostných parametrov športovcov. Pomocou  aplikácie sa zásadným spôsobom mení manažment prípravy športovcov v princípe zvyšovania výkonnosti a znižovania rizika zranení. Inovatívny produkt je vhodný pre amatérsky aj vrcholový šport. Cieľovou skupinou sú...

"Lisboa Call on Sport Innovation" je prezentovaná ako jedna z kľúčových priorít portugalského predsedníctva Rady Európskej únie 2021. Uznáva potrebu podporovať kooperatívny a zosúladený prístup medzi štátmi, verejnými a súkromnými inštitúciami, športovým hnutím a všetkými príslušnými zainteresovanými stranami.  Slovenské športové inovačné centrum, ktoré je platformou na...

Naše združenie SŠIC sa vďaka svojim aktivitám a zapojeniu sa do medzinárodných organizácií venujúcich sa inováciám v športe (SportsTech) dostalo ako jediný subjekt zo strednej a východnej Európy, do prestížneho "European SportsTech Report 2021". Zaradili sme sa tak do zoznamu, spolu s podobnými iniciatívami, z...

SSIC je združenie právnických osôb so sídlom v Bratislave a združuje  spoločnosti, organizácie, školy, vedecké inštitúcie a entity, ktoré majú potenciál a záujem o implementáciu inovačných riešení, technológií v slovenskom športe a podpore zdravia športovaním. Cieľom SSIC je podporiť tvorbu a integráciu inovačného ekosystému slovenského športu. Vytvoriť priestor pre...