Aktivity

1. NINE Sport s.r.o. Vývoj a tvorba aplikáciu Health Profile, healthprofile.digital Web aplikácia vyvinutá pre spracovanie zdravotno-výkonnostných parametrov športovcov. Pomocou  aplikácie sa zásadným spôsobom mení manažment prípravy športovcov v princípe zvyšovania výkonnosti a znižovania rizika zranení. Inovatívny produkt je vhodný pre amatérsky aj vrcholový šport. Cieľovou skupinou sú...

Digitálne nástroje na rozvoj športu Využívanie digitálnych technológií a nástrojov v športe neustále rastie. Digitalizácia, s čoraz väčším dopadom, predstavuje hnaciu silu rozvoja športu. Výraznou mierou sa podieľa na tom, ako sa šport vykonáva, sleduje a organizuje. Z pohľadu inovácií, investícií a biznisu sa pre túto...