Slovensko

1. NINE Sport s.r.o. Vývoj a tvorba aplikáciu Health Profile, healthprofile.digital Web aplikácia vyvinutá pre spracovanie zdravotno-výkonnostných parametrov športovcov. Pomocou  aplikácie sa zásadným spôsobom mení manažment prípravy športovcov v princípe zvyšovania výkonnosti a znižovania rizika zranení. Inovatívny produkt je vhodný pre amatérsky aj vrcholový šport. Cieľovou skupinou sú...

Digitálne nástroje na rozvoj športu Využívanie digitálnych technológií a nástrojov v športe neustále rastie. Digitalizácia, s čoraz väčším dopadom, predstavuje hnaciu silu rozvoja športu. Výraznou mierou sa podieľa na tom, ako sa šport vykonáva, sleduje a organizuje. Z pohľadu inovácií, investícií a biznisu sa pre túto...

Naše združenie SŠIC sa vďaka svojim aktivitám a zapojeniu sa do medzinárodných organizácií venujúcich sa inováciám v športe (SportsTech) dostalo ako jediný subjekt zo strednej a východnej Európy, do prestížneho "European SportsTech Report 2021". Zaradili sme sa tak do zoznamu, spolu s podobnými iniciatívami, z...

Najvýznamnejšia európska platforma pre športové inovácie EPSI so sídlom v Bruseli, prijala za svojho riadneho člena Slovenské športové inovačné centrum (SŠIC). SŠIC  podporuje tvorbu a integráciu inovačného ekosystému slovenského športu. Slovensko má týmto prvé zastúpenie v dôležitej európskej organizácií, ktorá zastrešuje inovačné organizácie a entity aktívne pôsobiace v inovačnej...

SSIC je združenie právnických osôb so sídlom v Bratislave a združuje  spoločnosti, organizácie, školy, vedecké inštitúcie a entity, ktoré majú potenciál a záujem o implementáciu inovačných riešení, technológií v slovenskom športe a podpore zdravia športovaním. Cieľom SSIC je podporiť tvorbu a integráciu inovačného ekosystému slovenského športu. Vytvoriť priestor pre...