Erasmus+

Webinár 1 – Digitálne nástroje na rozvoj športu.

Čo je Internet vecí a ako jeho nástroje využiť v športe, vzdelávaní a práci s mládežou s cieľom podporiť aktívny pohyb mládeže. Uvedieme Vás do problematiky internetu vecí a digitálnych nástrojov na rozvoj športu.

Prezentácia bude dostupná čoskoro.