Erasmus+

Webinár Č.1
Úvod do témy Internet vecí ako nástroj pre podporu aktívneho pohybu mládeže
1.3.2022

Hlavný partner: SŠIC

Po prihlásení sa vám zobrazí obsah

Loading...
Webinár Č.2

Digitálna gramotnosť pre pohyb a šport

Digitálna gramotnosť pre pohyb a šport

10.3.2022
Hlavný partner: YMCA
Webinár Č.3
Využitie digitálnych technológií v hodnotení výživy pri pohybe a športovaní mládeže
22.3.2022
Hlavný partner: Masarykova univerzita
Webinár Č.4
Právne aspekty užívania Internetu vecí a nositeľnej elektroniky

Digitálna gramotnosť pre pohyb a šport
Digitálna gramotnosť pre pohyb a šport

14.4.2022
Hlavný partner: SŠIC

Po prihlásení sa vám zobrazí obsah

Loading...
Webinár Č.5
Využitie GPS riešení (Globálny lokalizačný systém) a IMU senzorov v pohybovej príprave mládeže
26.4.2022
Hlavný partner: Súkromná športová stredná odborná škola
Webinár Č.6
Komunitná kohézia cez pohyb a šport s využitím prostredia Internetu vecí
Digitálna gramotnosť pre pohyb a šport
Digitálna gramotnosť pre pohyb a šport
24.5.2022
Hlavný partner: YMCA

Po prihlásení sa vám zobrazí obsah

Loading...
Webinár Č.7
Praktické ukážky z aplikovania vybraných systémov Internetu vecí pre podporu aktívneho pohybu mládeže

26.-27.5.2022
Hlavný partner: SŠIC

Po prihlásení sa vám zobrazí obsah

Loading...
Webinár Č.8
Plánovanie a analýza pohybových aktivít v digitálnej platforme XPS Network pre jednotlivcov a pre skupiny, kolektívy a tímy.
07.06.2022

Hlavný partner: Masarykova univerzita
Webinár Č.9

Praktické používanie Internetu veci na evidenciu a hodnotenie výživy pri pohybových a športových činnostiach v praxi.

Praktické aplikovanie spracovania konkrétnych príkladov pohybových činností v XPS Network pre jednotlivcov a pre skupiny, kolektívy a tímy.

16-17.6.2022
Hlavný partner: Masarykova univerzita

 

logo white
Slovenské športové inovačné centrum
The Slovak Sport Inovation Center
Panenská 7824/5
81103 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika
Zakladatelia (Právnické osoby)
MBCD s.r.o.
PFSC, s. r. o.
Paysy s. r. o.
JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
Kontakt
info@ssic.sk
+421915 805 528
logo white
Slovenské športové inovačné centrum
The Slovak Sport Inovation Center
Panenská 7824/5
81103 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika
Zakladatelia (Právnické osoby)
MBCD s.r.o.
PFSC, s. r. o.
Paysy s. r. o.
JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
Kontakt
info@ssic.sk
+421915 805 528