Novinky- Archív

Webinár – Digitálne nástroje na rozvoj športu

Využívanie digitálnych technológií a nástrojov v športe neustále rastie. Digitalizácia, s čoraz väčším d

SŠIC signatárom Lisabonskej výzvy na podporu inovácií v športe

“Lisboa Call on Sport Innovation” je prezentovaná ako jedna z kľúčových priorít portugalského predsed

SŠIC v prestížnom European SportsTech Report 2021

Naše združenie SŠIC sa vďaka svojim aktivitám a zapojeniu sa do medzinárodných organizácií venujúcich sa inov

SŠIC členom európskej platformy pre inovácie

Najvýznamnejšia európska platforma pre športové inovácie EPSI so sídlom v Bruseli, prijala za svojho riadneho č

Vznik Slovenského športového a inovačného centra

SSIC je združenie právnických osôb so sídlom v Bratislave a združuje  spoločnosti, organizácie, školy, vedec