Novinky
Cieľom SSIC je
podporiť tvorbu a integráciu inovačného ekosystému slovenského športu. Vytvoriť priestor pre hľadanie prienikov medzi jednotlivými subjektmi inovačného športového ekosystému, ktorý bude katalyzátorom inovačných riešení v športe a podpory zdravia pohybom a športovaním pri využívaní moderných  technologických a digitálnych prostriedkov a riešení.  
SSIC je združenie právnických osôb so sídlom v Bratislave SSIC a združuje  spoločnosti, organizácie, školy, vedecké inštitúcie a entity, ktoré majú potenciál a záujem o implementáciu inovačných riešení, technológií v slovenskom športe a podpore zdravia športovaním.
Cieľom SSIC je
podporiť tvorbu a integráciu inovačného ekosystému slovenského športu. Vytvoriť priestor pre hľadanie prienikov medzi jednotlivými subjektmi inovačného športového ekosystému, ktorý bude katalyzátorom inovačných riešení v športe a podpory zdravia pohybom a športovaním pri využívaní moderných  technologických a digitálnych prostriedkov a riešení.  
SSIC je združenie právnických osôb so sídlom v Bratislave SSIC a združuje  spoločnosti, organizácie, školy, vedecké inštitúcie a entity, ktoré majú potenciál a záujem o implementáciu inovačných riešení, technológií v slovenskom športe a podpore zdravia športovaním.
Základné prvky 
slovenského športového
inovačného ekosystému

Inovátori

Start up

SME firmy

Športovci

Verejnosť

Akademická oblasť - univerzity

Inovačné priemyselné centrá

Medzinárodné Sport Tech centrá

Základné prvky 
slovenského športového
inovačného ekosystému

Inovátori

Start up

SME firmy

Športovci

Verejnosť

Akademická oblasť - univerzity

Inovačné priemyselné centrá

Medzinárodné Sport Tech centrá

Aktivity SSIC
networking členov a subjektov športového inovačného ekosystému
podporu výskumu inovačných riešení 
podpora výmeny know-how s domácimi ako aj zahraničnými subjektmi
vzdelávacie a informačné aktivity
podpora pri vyhladávaní financovania a investorov 
digitálna transformácia slovenského športu
prieskumy trhu a reporty o segmente
Aktivity SSIC
networking členov a subjektov športového inovačného ekosystému
podporu výskumu inovačných riešení 
podpora výmeny know-how s domácimi ako aj zahraničnými subjektmi
vzdelávacie a informačné aktivity
podpora pri vyhladávaní financovania a investorov 
digitálna transformácia slovenského športu
prieskumy trhu a reporty o segmente
Podporujeme implementáciu
digitálnej transformácie
v športe a v podpore zdravia prostredníctvom športu a pohybu

technologické inovácie pri športovej príprave športovcov – Athletes Performance

diagnostika, senzorika a vidoanalýza

tréningové metódy a digitálne tréningové platformy

aplikovanie Smart textilu

wearables a nanotechnológie

prevencia proti zraneniam a rehabilitácia

big data a dátová analytika

aplikovanie AI v športovej príprave

Podporujeme implementáciu
digitálnej transformácie
v športe a v podpore zdravia prostredníctvom športu a pohybu

technologické inovácie pri športovej príprave športovcov – Athletes Performance

diagnostika, senzorika a vidoanalýza

tréningové metódy a digitálne tréningové platformy

aplikovanie Smart textilu

wearables a nanotechnológie

prevencia proti zraneniam a rehabilitácia

big data a dátová analytika

aplikovanie AI v športovej príprave

Technologické inovácie aplikované na športoviskách
Smart štadióny

in-venue services

vstupenky

bezpečnosť

biometrika

meranie efektov pre sponzorovanie

big data a dátová analytika

aplikovanie AI

Technologické inovácie aplikované na športoviskách
Smart štadióny

in-venue services

vstupenky

bezpečnosť

biometrika

meranie efektov pre sponzorovanie

big data a dátová analytika

aplikovanie AI

Technologické inovácie aplikované vo vzťahu k divákov
Fan engagement technologies

live streaming

gaming

eGames

fantasy sports

media distribucia

platformy obsahu pre vysielanie a streaming

betting

Technologické inovácie aplikované vo vzťahu k divákov
Fan engagement technologies

live streaming

gaming

eGames

fantasy sports

media distribucia

platformy obsahu pre vysielanie a streaming

betting

Technologické inovácie 
v managemente športových organizácií a entít

management zväzu / klubu / tímu

práca s členskou a fanúšikovskou základňou

business inteligence, práca s dátami

scauting a recruiting

management štadiónov

mediálne a komerčné partnerstvá

management líg, turnajov , eventov

mediálna produkcia

sponzoring

crowfunding

Technologické inovácie 
v managemente športových organizácií a entít

management zväzu / klubu / tímu

práca s členskou a fanúšikovskou základňou

business inteligence, práca s dátami

scauting a recruiting

management štadiónov

mediálne a komerčné partnerstvá

management líg, turnajov , eventov

mediálna produkcia

sponzoring

crowfunding

Inovačné digitálne riešenia
na podporu zdravia
prostredníctvom aktívneho pohybu a športovania

digitálne platformy

informovačné a vzdelávacie applikácie a platformy

aplikácie pre masové športovanie a pohyb

big data a dátová analytika

aplikovanie AI

Inovačné digitálne riešenia
na podporu zdravia
prostredníctvom aktívneho pohybu a športovania

digitálne platformy

informovačné a vzdelávacie applikácie a platformy

aplikácie pre masové športovanie a pohyb

big data a dátová analytika

aplikovanie AI

Zaujímajú Vás inovácie v športe?
Chceli by ste sa stať súčasťou komunity inovátorov v športe? Zaregistrujte sa a pošleme Vám viac info o možnostiach a výhodách členstva v SŠIC.

  Zaujímajú Vás inovácie v športe?
  Chceli by ste sa stať súčasťou komunity inovátorov v športe? Zaregistrujte sa a pošleme Vám viac info o možnostiach a výhodách členstva v SŠIC.

   Partneri SSIC
   Partneri SSIC
   logo white
   Slovenské športové inovačné centrum
   The Slovak Sport Inovation Center
   Panenská 7824/5
   81103 Bratislava-Staré Mesto
   Slovenská republika
   Zakladatelia (Právnické osoby)
   MBCD s.r.o.
   PFSC, s. r. o.
   Paysy s. r. o.
   JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
   Kontakt
   info@ssic.sk
   +421915 805 528
   logo white
   Slovenské športové inovačné centrum
   The Slovak Sport Inovation Center
   Panenská 7824/5
   81103 Bratislava-Staré Mesto
   Slovenská republika
   Zakladatelia (Právnické osoby)
   MBCD s.r.o.
   PFSC, s. r. o.
   Paysy s. r. o.
   JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
   Kontakt
   info@ssic.sk
   +421915 805 528