Blog

SŠIC získalo certifikát pokročilého klastra.

Slovenské športové a inovačné centrum sa postupne transformuje na klastrovú organizáciu. V júli 2022 sa prihlásilo do národné hodnotenia výkonnosti klastrov, kde sa posudzuje úroveň a výkonnosť klastrov.

Na Slovensku zastrešuje Národné hodnotenie výkonnosti klastrov (NHVK), na základe poverenia Ministerstva hospodárstva SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). V auguste 2022 prebehlo druhé kolo posudzovania výkonnosti klastrov a naše Slovenské športové a inovačné centrum uspelo a získalo pečať “pokročilý klaster”. Toto hodnotenie je platné do augusta 2024. Pokročilý klaster je druhá najvyššia úroveň výkonnosti klastra na Slovensku, ktorá poukazuje na vysokú úroveň štruktúry organizácie a riadenia, aktivít a sieťovania klastra. Sme radi, že sme sa získaným certifikátom zaradili k takým klastrom ako Inovato či Slovenská asociácia pre elektromobilitu – SEVA, ktoré pôsobia v iných priemyselných odvetviach. Zároveň to vnímame aj ako ďalší významný krok pre SportsTech. Získanie certifikátu je aj potvrdením toho, že SportsTech sa stáva relevantnou súčasťou slovenského priemyslu.

Viac info nájdete na linkoch:

https://www.inovujme.sk/sk/aktuality

https://www.inovujme.sk//uploads/Vyhodnotenie_klastre_stav_19_8_2022.pdf