Blog

SŠIC na Endurance Day

Zástupcovia Slovenského športového inovačného centra (Martin Benko a Roman Krajniak) vystúpia na podujatí organizovanom Fakultou Managementu UK v rámci projektu Endurance – Budovanie podnikateľských kapacít pre šport. Témou prednášky bude Inovačné podnikanie v športe. Projekt ENDURANCE je zameraný na prepojenie podnikania a športu a budovanie podnikateľských kapacít pre šport.

ENDURANCE DAY sa uskutoční v piatok 14.10.  a bude sa na ňom hovoriť nielen o projekte a jeho výsledkoch, ale predovšetkým o aktuálnych a inšpiratívnych témach na prieniku športu a podnikania.

V prípade záujmu sa môžete registrovať na tomto linku.