Blog

SŠIC na festivale inovácií – Inofest 2022

V Bučanoch sa na festivale Inofest veľa hovorilo o inováciách. Predstavitelia SŠIC prispeli svojou troškou a hovorili o inováciách v oblasti športu. SportsTech oblasť je pre mnohých veľkou neznámou. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo bolo založené Slovenské športové inovačné centrum.  Vystupovaním na konferenciách a podujatiach šírime inovačné športové myšlienky aj v iných komunitách. Nech sa na šport jednoducho nezabúda. Ani pri téme inovácií. Pri téme ako uvádzať inovácie na trh sme predstavili aj inovatívne projekty našich zakladateľov. Martin Benko, MBCD svoje riešenie v lyžovaní a Roman Krajniak systém paysy.