Blog

Internet vecí ako podpora aktívneho pohybu mládeže

Digitálne nástroje na rozvoj športu

Využívanie digitálnych technológií a nástrojov v športe neustále rastie. Digitalizácia, s čoraz väčším dopadom, predstavuje hnaciu silu rozvoja športu. Výraznou mierou sa podieľa na tom, ako sa šport vykonáva, sleduje a organizuje. Z pohľadu inovácií, investícií a biznisu sa pre túto oblasť vo svete ustálilo pomenovanie SportsBiz. Digitálne technológie hrajú prím v štyroch hlavných oblastiach športu. Výkonnosť športovcov. Fanúšikovia a obsah. Manažment organizácií a podujatí. Masový šport, alebo šport pre všetkých. Trend prieniku digitálnych technológií do športu a ich masové využívanie pandémia súvisiaca s COVIDom neuveriteľne urýchlila. Ak chceme zachytiť trendy vo využívaní technológií, je nevyhnutné ich sledovať a intenzívne vzdelávať všetkých aktérov v športe.

Slovenské športové a inovačné centrum iniciovalo a pripravilo projekt s názvom „Internet vecí ako podpora aktívneho pohybu mládeže“. Spolu s troma partnermi – Masarykova Univerzita, YMCA a Súkromná športová škola Bratislava s finančnou podporou z programu Erasmus + pripravili sériu vzdelávacích aktivít vo forme webinárov a workshopov.

Prvým zo série webinárov bude už zajtra 1.3.2022 o 15:00 webinár s názvom – Digitálne nástroje na rozvoj športu.

Webinár je určený pre športové subjekty, zväzy a kluby, trénerov a športových odborníkov, pedagogických pracovníkov, učiteľov telesnej výchovy ako i pracovníkov s mládežou. „Počas webináru ich uvedieme do problematiky internetu vecí a digitálnych nástrojov na rozvoj športu. Priblížime čo je Internet vecí (Internet of things – IoT) a ako jeho nástroje využiť v športe, vzdelávaní a práci s mládežou s cieľom podporiť aktívny pohyb mládeže.“ uviedol Martin Benko, predseda SŠIC.

Na tento úvodný webinár bude v najbližších mesiacoch nadväzovať séria ďalších webinárov a workshopov s rôznymi expertmi v rámci projektu.

Záujemcovia o webinár sa môžu bezplatne registrovať na stránke www.ssic.sk